Home

Welcome to www.Mahacivil.com. This website will introduce on knowledge for civil engineering, other people who interesting in civil engineering design, civil engineering students and construction student.
 • บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น
 • บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น
 • อาคาร คสล. 3 ชั้น
 • อาคารสูง 
 • ป้ายโครงสร้างเหล็กยึดติดอาคาร
 • ป้ายโครงสร้างเหล็ก สูง
 • อาคารโครงสร้างเหล็ก
 • โครงสร้างอื่นๆ
 • ไซโล
 • กำแพงกันดิน
 • สระว่ายน้ำ
 • ทางลาด Lamp
 • คาน (beam)
 • พื้น (slab)
 • เสา (Column)
 • บันได (Stair)
 • หลังคา (Roof structure)
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • ปฏิบัติการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
 • ปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กเสริม
 • การทดสอบกำลังอัดแบบไม่ทำลาย
 • การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน (pedagogy) โดยจะต้องทำให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะทำให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที

เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์

เทคโนโลยีของโลกปัจจุบันทำให้การเรียน และการศึกษา และการสอนสามารถพัฒนาให้อยู่นอกห้องเรียนได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ดังนั้นเราจึงส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้อย่างไร้พรหมแดน และพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง Click

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
012495
Views Today : 55
Total views : 14035
Who's Online : 3