รายการคำนวณโครงถัก Span 8 m.

รายการคำนวณโครงถักช่วงความยาว 8 เมตร หลังคามุงเมทัลชีท จากการวิเคราะห์เหล็กตัวซี ขนาด C100x50x20x2.3 mm สามารถต้านท้านแรงภายนอกที่ใช้ในการออกแบบได้ รายละเอียดดังแสดงในรายการคำนวณ ออกแบบโดย นายสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *