ออกแบบโครงถักรอง Truss

.รายการคำนวณออกแบบโครงถัก Truss รอง สำหรับอาคารโรงงาน และระยะห่างระหว่าง Truss ควรอยู่ในระย 5 ม. เพื่อความเสถียร และความแข็งแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *