Nakhon Ratchasima w_sathitphong@hotmail.com

บุคคลทั่วไป

แหล่งเรียนรู้งานวิศวกรรมออนไลน์ ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกคนต้องได้เรียน แล้มีพ้ืนที่สำหรับแสวงหาความรู้ เพราะทุกวันนี้วิวัฒนาการของโลกก้าวหน้าไปอย่างมาก ควบคู่ไปพร้อมกันกับความรู้ด้านวิศวกรรม ดังนั้นเว็ปไซด์ มหาซีวิลดอทคอม จึงตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยการนำความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา มาตั้งไว้ต่อหน้าผุ้ชม และเสิร์ฟถึงที่ บ้าน โต๊ะทำงาน หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือของท่าน  พร้อมกันหรือยังครับ 

 

 

 

Learning Online 

This is the heading

รายการคำนวณโครงสร้าง คสล.

เอกสารประกอบรายการคำนวณการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่พักอาศัย 1 ชั้น

เอกสารประกอบการสอน วิชากำลังวัสดุ Strength of Materails.

เอกสารประกอบการสอนรายวิชากำลังวัสดุ เนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับนักศึกษา ปวช ปวส และปริญญาตรี

การออกแบบระบบสุขาภิบาล

เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบระบบสุขาภิบาล ซึ่งเป็นการออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร งานท่อในอาคาร ออกแบบระบบปั้ม ระบบจ่ายน้ำในอาคาร เป็นต้น

หอคอยแห่งความหวังชื่อ ‘โตเกียว ทาวเวอร์’
หอคอยแห่งความหวังชื่อ ‘โตเกียว ทาวเวอร์’ หอคอยเหล็กรูปทรงละม้ายคล้ายหอคอยไอเฟลของปารีส อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของ โตเกียว อย่างแน่นอน แม้ในปัจจุบัน จะมี โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)ที่มาครองตำแหน่งหอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและในโลกแล้วก็ตาม แต่ชื่อของ โตเกียว …
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่5
กรมทางหลวงทุ่มกว่า 8.2 พันล้าน เวนคืนที่ดิน 1,420 ไร่ เปิดหน้าดิน 2 จังหวัดภาคอีสาน “บึงกาฬ-อุบลราชธานี” …

เว็บไซด์ความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้าง www.mahacivil.com