รายการคำนวณโครงสร้าง

รายการคำนวณโครงสร้างงานวิศวกรรม

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่ โดยสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Click Download

  1. กฏหมายงานก่อสร้างน่ารู้  Click Download
  2. ข้อแนะนําสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยในอาคารบนพื้นที่ ๆเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหว  Click Download
  1. ตารางเหล็กรูปพรรณ Click Download
  2. คู่มือต่อเติมโครงสรา้งเหล็ก Click Download
  3. สูตรคำนวนวัสดุ มวลรวม Click Download
  4. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต Click Download

ตัวอย่างรายการคำนวณโครงสร้าง

ปริมาณการใช้น้ำในที่พักอาศัย
เคยสงสัยไหมครับว่า น้ำประปาที่เราใช้กันอยู่ในชีิวิตประจำวันมีหลักการคำนวณ หรือเลือกใช้ถังน้ำที่ต้องการให้น้ำเพียงพอต่อการใช้ต้องทำยังไง แล้วเราควรเลือกปั้มน้ำแบบไหน 
Read more.
รายการคำนวณ บ้าน 1 ชั้น
ตัวอย่างรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร คสล. 1  ชั้น 
Read more.
เอกสารประกอบการสอน Rc-Design
  เอกสารการสอน หลักการออกแบบ คสล. โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (ppt) โดย อ.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า โหลดที่นี่ = https://docs.google.com/viewer… ที่มา TumCivil.com 30 กันยายน 2017 · 
Read more.
ออกแบบโครงถักรอง Truss
.รายการคำนวณออกแบบโครงถัก Truss รอง สำหรับอาคารโรงงาน และระยะห่างระหว่าง Truss ควรอยู่ในระย 5 ม. เพื่อความเสถียร และความแข็งแรง
Read more.
รายการคำนวณ แบบบ้าน คสล. 1 ชั้น
Read more.
รายการคำนวณ บ้าน 1 ช้้นครึ่ง
Read more.
รายการคำนวณ บ้าน 1 ชั้น ราคาสบายๆ
Read more.
รายการออกแบบ บ้าน 1 ชั้น
ใช้สำหรับพักอาศัย จ.บุรีรัมย์
Read more.
รายการคำนวณอาคารที่พักอาศัย 1 ชั้น
Read more.
รายการคำนวณโครงถัก Span 8 m.
รายการคำนวณโครงถักช่วงความยาว 8 เมตร หลังคามุงเมทัลชีท จากการวิเคราะห์เหล็กตัวซี ขนาด C100x50x20x2.3 mm สามารถต้านท้านแรงภายนอกที่ใช้ในการออกแบบได้ รายละเอียดดังแสดงในรายการคำนวณ ออกแบบโดย นายสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า
Read more.