เกี่ยวกับเรา

 

เว็ปไซต์ www.mahacivil.com ได้รับการสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาทุกท่าน เนื่องจากงานด้านวิศวกรรมโยธาปัจจุบันนี้มีแหล่งที่ให้ความรู้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเว็ปไซต์แห่งนี้จึงขอเป็นอีกส่วนหนึ่งของช่องทางที่ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการศึกษาและสนใจงานด้านวิศวกรรมโยธา  ทั้งนักวิศวกรและนักศึกษาอีกทั้ง เพื่อรองรับการเติบโตของวงการอุตสาหกรรมไทย สร้างวิศวกรอย่างมืออาชีพ

 

 

 

chair.jpg
46299397_531730683960304_8850303584022036480_n
Hello, I am civil Engineering in Thailand. Please contact me : w_sathitphong@hotmail.com or ID-Line : kng277
Sathitphong.W
Designer
MY BLOG 
โยธาออนไลน์  Click

แชร์ความรู้ ปัญหาถามมา – ตอบไป

Amazing Structure of Thailand.
ภาพโครงสร้าง งานก่อสร้าง สวยๆ ในประเทศไทย

Sound Cloud- my stations

ประวัติการศึกษา : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประกอบอาชีพ
– วิศวกรรมควบคุม / วิศวกรออกแบบ สาขาวิศวกรรมโยธา
– อาจารย์ 
– นักพัฒนาเว็บไซด์ 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ์ทำงาน

  

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552

วิศวกรโครงการอาคารที่พักอาศัย 24  ชั้น ปัจจุบัน (โรงแรมเดอะ เวอร์ติคอล สูท (The Vertical Suite) : บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551

วิศวกรสนามอาคารโรงงานสำเร็จรูป 3 ชั้น บริษัทแฟคทอรี่เพอเฟค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550

วิศวกรสนามอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1420 หน่วย บริษัทโคราชโมเดอร์นเวอร์ค จำกัด

 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

งานด้านออกแบบ

ลำดับที่รายละเอียดงานจำนวน
1ออกแบบอาคารที่พักอาศัย คสล. 1 ชั้น  ควบคุมและออกแบบมากกว่า 10 หน่วย
2ออกแบบอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น  (ควบคุมและออกแบบ)มากกว่า 15 หน่วย
3ออกแบบอาคารที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น  (ควบคุมและออกแบบ)มากกว่า 5 หน่วย
4ออกแบบอาคารโรงงาน (ออกแบบและทำรายการคำนวณ)4 หน่วย
5แบบป้ายโฆษณา (ออกแบบร่วมทำรายการคำนวณ) ป้ายสูง 18 ม.2 ป้าย
 แบบป้ายโฆษณาติดผนังอาคาร บนอาคาร ขนาด 40- 80 ตารางเมตร (ออกแบบร่วมทำรายการคำนวณ)มากว่า 30 ป้าย
6แบบป้ายยึดติดหน้าร้าน (ออกแบบ)มากกว่า 30 ป้าย
7แบบถังไซโลข้าวสาร หนัก 190 ตัน (ทำรายการคำนวณ)1 หน่วย
8ออกแบบอาคารโรงสีข้าว กำแพงกันดิน (ทำรายการคำนวณ)1 หน่วย

Copyright 201ุ6-2020 © เว็บไซด์การเรียนการสอน มหาซีวิลดอทคอม All Rights Reserved