หอคอยแห่งความหวังชื่อ ‘โตเกียว ทาวเวอร์’

หอคอยแห่งความหวังชื่อ ‘โตเกียว ทาวเวอร์’ หอคอยเหล็กรูปทรงละม้ายคล้ายหอคอยไอเฟลของปารีส อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของ โตเกียว อย่างแน่นอน แม้ในปัจจุบัน จะมี โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)ที่มาครองตำแหน่งหอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและในโลกแล้วก็ตาม แต่ชื่อของ โตเกียว ทาวเวอร์ก็ยังครองใจคนโตเกียวและคนญี่ปุ่นจำนวนมาก ไม่ใช่แค่ในฐานะของอดีตหอคอยที่สูงที่สุดเท่านั้น แต่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นตัวแทนแห่งความหวังอันเรืองรองของคนญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ประเทศกำลังต้องฟื้นฟูและพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง แม้จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพในด้านการก่อสร้างของชาวญี่ปุ่น แต่หน้าที่หลักของโตเกียวทาวเวอร์ ที่รับใช้มหานครหลวงแห่งนี้มายาวนาน ก็คือการเป็นหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ไว้คอยส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เช่น…

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่5

กรมทางหลวงทุ่มกว่า 8.2 พันล้าน เวนคืนที่ดิน 1,420 ไร่ เปิดหน้าดิน 2 จังหวัดภาคอีสาน “บึงกาฬ-อุบลราชธานี” ก่อสร้างถนน สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 และ 6 เชื่อมแขวงบอลิคำไซ-สาละวัน ผุดโครงข่ายใหม่เชื่อมเศรษฐกิจ การค้า ลงทุน และท่องเที่ยว…