อาคาร คสล. 1 ชั้น

ออกแบบอาคาร คสล. 1 ชั้น สถานที่ก่อสร้าง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170– ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโดย สถิตย์พงษ์ วงศ์ส่า– เขียนแบบโดย ธนลภ แดงดี  ดาวน์โหลด ตย.รายการคำนวณ  click !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *