อาคาร คสล. 2 ชั้น

ออกแบบอาคาร คสล. 2 ชั้น สถานที่ก่อสร้าง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
– ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโดย สถิตย์พงษ์ วงศ์ส่า
– เขียนแบบโดย ธนลภ แดงดี 

ดาวน์โหลด ตย.รายการคำนวณ  click !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *