Room-Online

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Accordion Content
14440748_101937680272942_8082259377790065270_n
14470666_101766163623427_8186830199237657995_n
26231583_355215501611824_341300503480783824_n

กำลังวัสดุ Online

ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสอนเกี่ยวกับ ความรู้ที่สอดคล้องกับงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ใช้เป็นพื้นฐานในการใช้ทฤษฎี หรือการนำไปใช้ในการประยุกต์เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา

 • บทที่ 1 พื้นฐานของแรงและกลศาสตร์
 • บทที่ 2 ความเค้น
 • บทที่ 3 ความเครียด
 • บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
 • บทที่ 5 การบิด
 • บทที่ 6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
 • บทที่ 7 การโก่งตัวของคาน
 • บทที่ 8 การดัดในคาน
 • บทที่ 9 การรวมความเค้น
 • บทที่ 10 การโก่งเดาะของเสา

ออกแบบอาคาร คสล. Online

ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสอนเกี่ยวกับ ความรู้ที่สอดคล้องกับงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ใช้เป็นพื้นฐานในการใช้ทฤษฎี หรือการนำไปใช้ในการประยุกต์เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา

 • บทที่ 1 พื้นฐานของแรงและกลศาสตร์
 • บทที่ 2 ความเค้น
 • บทที่ 3 ความเครียด
 • บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
 • บทที่ 5 การบิด
 • บทที่ 6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
 • บทที่ 7 การโก่งตัวของคาน
 • บทที่ 8 การดัดในคาน
 • บทที่ 9 การรวมความเค้น
 • บทที่ 10 การโก่งเดาะของเสา

ออกแบบอาคาร คสล. Online

ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสอนเกี่ยวกับ ความรู้ที่สอดคล้องกับงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ใช้เป็นพื้นฐานในการใช้ทฤษฎี หรือการนำไปใช้ในการประยุกต์เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา

 • บทที่ 1 พื้นฐานของแรงและกลศาสตร์
 • บทที่ 2 ความเค้น
 • บทที่ 3 ความเครียด
 • บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
 • บทที่ 5 การบิด
 • บทที่ 6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
 • บทที่ 7 การโก่งตัวของคาน
 • บทที่ 8 การดัดในคาน
 • บทที่ 9 การรวมความเค้น
 • บทที่ 10 การโก่งเดาะของเสา