รับเขียนแบบ ออกแบบ ก่อสร้าง

รับบริการออกแบบ เขียนแบบ และก่อสร้าง

มุมมองการออกแบบของเราคือ ความพึงพอใจและประทับใจ อย่างที่สุด ซึ่งหมายความว่าท่านจะได้ราคาที่ไม่เอาเปรียบและพึงพอใจมีความเหมาะสมกับงาน เราสามารถก่อสร้าง และออกแบบตามกำลังทรัพย์ของท่าน  และเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่า โครงสร้าง แบบแปลนนั่นต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรมควบคุม มีสวยงาม ความแข็งแรง ปลอดภัย ประหยัด  เราหวังว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากท่านเป็นหนึ่งในทีมงาน และเป็นหนึ่งในใจท่าน ขอบพระคุณครับ 

 

 

 

Structural Engineers are trained to design the ‘bones and muscles’ that create the form and shape of man-made structures. Structural engineers need to understand and calculate the stability, strength, and rigidity of built structures for buildings[1] and nonbuilding structures.

BECAUSE QUALITY MATTERS

Engineering
Structure & Designer. 080-0122284
Constructor
Draftsman& Foreman
Constructor
Designer & Contractor 080-0049310

ออกแบบโครงสร้าง

ออกแบบและทำรายการคำนวณอาคารวิศวกรรมทุกประเภท เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารหอพัก อาคารโรงงาน ป้ายโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น

เอกสารรายการคำนวณโครงสร้าง

ทำรายการคำนวณโครงสร้างเพื่อขออนุญาตกับ หน่วยงานรัฐ อาทิ อบต. อบต. เทศบาล เป็นต้น โดยมีวิศวกรที่ตรงกับสายงานรับรอง

เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

เขียนแบบสำหรับยื่นขออนุญาตงานก่อสร้าง ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ท่านจะได้แบบขนาด A3 =1ชุด และ A4 =1 ชุด และไฟล์ออกแบบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคางานก่อสร้าง

รับประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อยื่นกู้ธนาคาร และเพื่อประเมินราคาก่อนงานก่อสร้าง ข้อดี ท่านจะได้ทราบงบประมาณล่วงหน้า และสามารถเลือกหรือตัดวัสดุให้เหมาะสมกับต้นทุนที่มี

Engineering Designer.

ออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์คำนวนโครงสร้าง ตามหลักวิศวกรรมควบคุม ภายใต้การควบคุมและดูแลของสามัญวิศวกร

Designer & Building

เขียนแบบ ออกแบบ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้าง

Designer & contractor.

เขียนแบบ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง ประมาณราคา

067630
Views Today : 70
Total views : 90532
Who's Online : 1