การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

2_หลักการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว
3_การออกแบบตามกฎกระทรวง
4_มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคาร
5_ รูปแบบโครงสร้าง
6_การออกแบบจุดต่อคาน-เสา
7_Design of shear wall
8_การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว Dual System
9_การออกแบบฐานรากเสาเข็มรับแรงแผ่นดินไหว


 เจ้าของข้อมูล รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

ที่มาของข้อมูล : สภาวิศวกร 

ที่มาของภาพ : สภาวิศวกร 

 http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=190