การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งออกจามาตรฐานของ วสท.

คือ 1.เสาสั้น คือเสาที่มีอัตราส่วนความสูงต่อหน้าแคบของเสา ไม่เกิน (h/t) 15 2.เสายาว คือเสาที่มีค่า h/t มากกว่า 15 ต้องคำนวณออกแบบลดการรับกำลังของเสาให้น้อยลง อาจจะคิดว่าเนื้อหาเยอะ เข้าใจยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะ เพื่อนๆลองศึกษาดูจะรู้ว่าเข้าใจง่าย สนุกด้วย มาเริ่มออกแบบบ้านกันเลยย!

ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมาตรฐาน วสท. 1007-34 กำหนดไว้ดังนี้
1.ด้านแคบที่สุดของเสาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเสา ต้องไม่น้อยกว่า 20 ซม. ยกเว้นเสาที่อยู่ระหว่างเสาหลักหรือเสาที่ไม่มีชั้นต่อเนื่อง ต้องมีด้านแคบไม่น้อยกว่า 15 ซม.
2.พื้นที่หน้าตัดเหล็กแกนเสา ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.01 และไม่เกิน 0.08 ของพื้นที่หน้าตัดเสาคอนกรีตแบบบ้าน
3.เหล็กแกนเสาต้องมีขนาดไม่เล็กว่า 12 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เส้นสำหรับเสาสี่เหลี่ยมปลอกเดี่ยว และไม่น้อยกว่า 6 เส้นสำหรับเสากลมปลอกเกลียว
4.เหล็กแกนเสาต้องเรียงห่างกันไม่น้อยกว่า 1 ½เท่าของขนาดเล็กแกนนั้นหรือ1 ½   เท่าของขนาดมวลหยาบใหญ่สุด หรือไม่น้อยกว่า 4 ซม.
5.เหล็กปลอกเดี่ยวต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. ระยะเรียงไม่เกิน 16 เท่าของขนาดเล็กแกนนั้น หรือ 48 เท่าของขนาดเล็กปลอกนั้น หรือไม่เกินด้านแคบของเสา
6.ขนาดของเหล็กปลอกเสาสี่เหลี่ยม ควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม.เมื่อใช้รัดรอบเหล็กแกน ที่มีขนาดไม่เกิน 20 มม. 9 มม.เมื่อใช้รัดรอบเหล็กแกน ที่มีขนาดระหว่าง 20 มม.-28 มม.12 มม.เมื่อใช้รัดรอบเหล็กแกน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 28 มม. ขึ้นไป
7.เหล็กปลอกเกลียวต้องพันต่อเนื่องกันไปและมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. ระยะเรียงไม่เกิน 1/6 เท่าของแกนเสาคอนกรีต หรือไม่แคบกว่า 1 ½ เท่าของขนาดมวลหยาบใหญ่สุด หรือไม่เกิน 7 ซม. แต่ไม่แคบกว่า 3 ซม.
8.ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ซม.

เห็นไหมหล่ะค่ะว่าไม่ยากเลย แค่นี้เองเพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆอยู่แล้วเนอะ ไว้ว่างๆจะมาบอกเล่าสาระดีๆเกี่ยวกับออกแบบบ้านให้เพื่อนๆอ่านกันอีกนะค่ะ บ้ายบายยไว้เจอกันใหม่น้า

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://greatarticleblog.wordpress.com

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก https://greatarticleblog.wordpress.com

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก  http://www.functionhouse.com