ทพิสูจน์ การเดินท่อน้ำแบบLoop เพื่อช่วยให้น้ำชั้นสองแรงขึ้นจริงๆ

คลิ๊กลิงค์ เพจดีๆ จาก pantip

บทพิสูจน์ การเดินท่อน้ำแบบLoop เพื่อช่วยให้น้ำชั้นสองมีอัตราไหลแรงขึ้นจริงๆ เห็นๆ

การเพิ่มความดันของน้ำในระบบท่อ

วิธีการเพิ่มความดันในระบบท่อน้ำมีหลายวิธี  โดยมีเครื่องสูบน้ำเป็นตัวจักรกลที่สำคัญ  การที่จะเลือกวิธีการใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคารและการใช้สอย

หลักการสุขาภิบาล ที่อยู่อาศัย

 แนวคิดการสุขาภิบาล ที่อยู่อาศัย

  1. การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย เป็นการจัดการและควบคุมดูแลที่อยู่อาศัยหรือสถาบันให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

ความรู้เรื่องท่อและระบบประปา

การออกแบบระบบท่อประปา

ถังเก็บน้ำบนดินส่วนประกอบระบบประปาในอาคาร  ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ
1) ถังเก็บน้ำประปา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

น้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater)

น้ำเสีย หมายถึงน้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป