ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

 10 วิธี การใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี

   ขั้นตอนการผลิตนํ้า หมั่นตรวจสอบระบบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ อย่าให้แตกรั่ว น้ำที่หยดมาเป็นหยดๆ จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  

สุขภัณฑ์ประเภทต่างๆ (2)

สุขภัณฑ์

1. อ่างล้างหน้า
ประเภทของอ่างล้างหน้าแยกตามการติดตั้ง
- อ่างล้างหน้าแบบแขวนกับผนัง จะยึดขอเกี่ยวรับอ่างล้างหน้าไว้ ที่ผนังซึ่งในการก่อสร้าง

ระบบระบายอากาศการระบายน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาล ฝึกปฏิบัติต่อท่อประปา

ศึกษา และปฏิบัติหลักการอ่านแบบ การประกอบ ออกแบบ ติดตั้งสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และระบบท่อน้ำใช้ ท่อน้ำฝน ท่อน้ำร้อน ท่อไอน้ำ ท่อดับเพลิงท่อระบายอากาศ ระบบ

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน

แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นแบบทั่วไปของระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้ใช้เป็นการเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดจะนำแบบมาตรฐานดังกล่าวไปใช้จะต้องเข้าใจลักษณะของงาน 

ความรู้และปัญหาเกี่ยวกับงานระบบสุขาภิบาล

ชนิดของท่อประปา

- ท่อประปาเหล็กอาบสังกะสีข้อดี มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ทนทานต่อแรง กระแทกได้ ไม่หักงอ ทนต่อความดันและอุณหภูมิที่สูงๆ เช่น เครื่องทำน้ำร้อน