งานก่อสร้างเสาตอม่อ

งานก่อสร้างเสาตอม่อ : ขั้นตอนการก่อสร้างเสาตอม่อ

เสาตอม่อเป็นโครงสร้างที่รับน้ำหนักของอาคารและถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานราก และฐานรากจะถ่ายน้ำหนักต่อลงดินหรือถ่ายลงเสาเข็มก่อนและถ่ายลงสู่ดิน ป

ขั้นตอนการก่อสร้างเสาตอม่อ

1. สำหรับการก่อสร้างเสาตอม่อเราจะเริ่มผูกเหล็กตั้งแต่การก่อสร้างฐานราก โดยศูนย์กลางเสาตอม่อจะอยู๋ตำแหน่งกึ่งกลางเหล็กฐานราก เพื่อให้น้ำหนักที่ลงกระทำต่อเสาตอม่อ ลงสู่ฐานรากโดยมีมีการเยื้องศูนย์

2. เสาตอม่อโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าเสาอาคาร  

2. ทำการหาแนวสำหรับติดตั้งไม้แบบเสาตอม่อ ทำแนวการตั้งไม้แบบโดยการขีดเส้นเพื่อสะดวกต่อการประกอบแบบหล่อ

3. ติดตั้งแบบหล่อเสาตอม่อ และติดตั้งค้ำยัน โดยขนาดเป็นตามแบบก่อสร้าง จากนั้นหาระดับความสูงของเสาตอม่อโดยเทียบกับระดับ + 0.00 ซึ่งระดับที่ได้นี้จะเป็นระดับการเทคอนกรีตด้วย

4. เทคอนกรีตเสาตอม่อให้ได้ระดับที่ต้องการพร้อมกับการทำให้คอนกรีตแน่นตัวโดยใช้เครื่องสั่นคอนกรีต คอนกรีตที่ใช้เทต้องมีกำลังอัดตามที่แบบก่อสร้างระบุ

5. เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ประมาณ 2 วันสามารถถอดไม้แบบออกได้จากนั้นทำการบ่มคอนกรีตโดยจะใช้วิธีบ่มชื้นหรือใช้พลาสติกคลุมหรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตก็ได้

6. เมื่อทำฐานรากและเสาตอม่อเรียบร้อยแล้ว ทำการถมดินฐานราก และจะทำการก่อสร้างคาน พื้น เสาต่อไป