ติดต่อเราและปรึกษาเรา MahaCivil.com

การติดต่อ

รูป

อาจารย์ต้าร์ (วิศวกรโยธา)

ที่อยู่:
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎนครราชสีมา http://www.lookding.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:


 สวัสดีครับ
 ผมอาจารย์ต้าร์ เจ้าของเว็บไซต์ www.MahaCivil.com ผมทำเว็บเกี่ยวกับการเรียนการสอน และความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นครับ ซึ่งยังต้องการหาประสบการณ์และสะสมหาความรู้ไปเรื่อยๆ เพราะะยังเป็นมือใหม้ สำหรับเว็ปไซต์นี้บางทีอาจมีเนื้อหาไม่เพียงพอ หรือผิดตก หรือการอ้างอิงไม่ครบหรืออาจพลาดพิงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กระผมขอต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย พร้อมทั้งขอคำแนะนำติชมด้วยครับ สำหรับตัวเนื้อหาเว็ปไซตืนั้นผมก็จะพยายามพัฒนาเนื้อหาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และให้เป็นทางการมากขึ้นครับ  สุดท้ายนี้หากมีท่านใดมีคำแนะนำติดชม สามารถติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยครับ
 


  วุฒิการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบณฑิต วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประสบการณ์การทำงาน

งานวิศวกรโยธา

วิศวกรสนาม (Site Engineering) : บริษัท โครราชโมเดอนเวอค จำกัด

 • โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1,420 หน่วย มูลค่า 410 ล้านบาท 
 • ประจำหน่วยงาน คลองสิบ จ.ปทุมธานี

วิศวกรสนาม (Site Engineering) : บริษัท แฟคเทอรี่เพอเฟค จำกัด

 • โครงการก่อสร้างโรงการผลิตกระดาษ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 • โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป สูง 3 ชั้น อ.บางปู จ.สมุทรปราการ

วิศวกรโครงการ (Project Site Engineering) : บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 • โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 24 ชั้น ถ.ศรีนครินทร์ หน้าห้างซีคอนสแคว์ กรุงเทพมหานคร

  งานออกแบบและควบคุมงาน (ฟรีแลนซ์)

 • งานออกแบบและรับรองรายการคำนวณโครงสร้าง อาคารที่พักอาศัย 2 -4 ชั้น มากกว่า 30 หลัง
 • งานควบคุมงานก่อสร้าง

  งานปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

  ผลงานด้านวิชาการ

 • An application of Hill Climbing Algorithm for optimal ratio of ground bottom ash in concrete
 • Optimum usage of ground bottom ash with different particle size for maximum compressive strength of normal  concrete
 • Optimum usage of ground bottom ashes for the equivalent compressive strength of the normal concrete by the Hill Climbing Algorithm
 • การศึกษาการรับกำลังของแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ และเถ้าลอย

  รายวิชาที่รับผิดชอบ

   การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

   กำลังวัสดุ

   ปฏิบัติการก่อสร้าง 1

   ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

   การออกแบบระบบสุขาภิบาล

   การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง

  โครงการอบรมสร้างเสริมทักษะวิชาการแก่นักศึกษา (คาดว่าจะดำเนินการ) 

 • โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD) 
 • โครงการอบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานก่อสร้าง 
 • โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลประวัติ กิจกรรม รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษา 
 • โครงการอบรมการจัดทำ E-Book แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง