ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

ข้อสอบออนไลน์ วิชากำลังวัสดุ

 บทที่ 1 พื้นฐานของแรงและกลศาสตร์วัสดุ

 บทที่ 2 ลักษณะของแรงและความเค้น

 บทที่ 3 ความเครียด

 บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครีย

 บทที่ 5 แรงบิด

 บทที่ 6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

 บทที่ 7 ความเค้นดัดในคานและความเค้นเฉือนในคาน

 บทที่ 8 การโก่งตัวของคาน

 บทที่ 9 วงกลมมอร์

 บทที่ 10 การโก่งเดาะของเสา

 

 

เอกสารประกอบการสอน (strength of materials)

 กำลังวัสดุ (Strength of Materials)

 อ.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

 

  

 


 

   ดาวน์โหลดเอกสาร เฉพาะสมาชิกเท่านนั้น 

           Part 1 Midterm

           Part 2 Final