ข้อสอบออนไลน์ วิชากำลังวัสดุ

 บทที่ 1 พื้นฐานของแรงและกลศาสตร์วัสดุ

 บทที่ 2 ลักษณะของแรงและความเค้น

 บทที่ 3 ความเครียด

 บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครีย

 บทที่ 5 แรงบิด

 บทที่ 6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

 บทที่ 7 ความเค้นดัดในคานและความเค้นเฉือนในคาน

 บทที่ 8 การโก่งตัวของคาน

 บทที่ 9 วงกลมมอร์

 บทที่ 10 การโก่งเดาะของเสา

 

 

ฝึกปฏิบัติ วิชากำลังวัสดุ

Prev Next

การทดสอบกำลังอัดวัสดุ

การทดสอบกำลังอัดวัสดุ

การทดสอบกำลังอัดของวัสดุ (Compressive Strength of Materials)  

Read more

การทดสอบกำลังดึงของวัสดุ

การทดสอบกำลังดึงของวัสดุ

การทดสอบกำลังดึงของวัสดุ  

Read more

การทดสอบแรงเฉือนของวัสดุ

การทดสอบแรงเฉือนของวัสดุ

Read more

การทดสอบแรงดัดของวัสดุ

การทดสอบแรงดัดของวัสดุ

การทดสอบแรงดัดของวัสดุ      

Read more

การทดสอบแรงยึดของน๊อต

การทดสอบแรงยึดของน๊อต 

Read more

เอกสารประกอบการสอน (strength of materials)

 กำลังวัสดุ (Strength of Materials)

 อ.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

 

  

 


 

   ดาวน์โหลดเอกสาร เฉพาะสมาชิกเท่านนั้น 

           Part 1 Midterm

           Part 2 Final