ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

เอกสารประกอบการสอน (strength of materials)

 กำลังวัสดุ (Strength of Materials)

 อ.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

 

  

 


 

   ดาวน์โหลดเอกสาร เฉพาะสมาชิกเท่านนั้น 

           Part 1 Midterm

           Part 2 Final