อบรม สัมนา

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD  อยู่ระหว่างดำเนินการ   ปัจจุบันการออกแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความจำเป็นมากสำหรับ วิศวกร ผู้ช่วยวิศวกร หรือบุคลากรด้านงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย ประหยัด คงทน แต่ในปัจุบัน การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และถูกต้องรวดเร็ว ดังนั้นหัวข้ออบรมในครั้งนี้ จึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบโครงสร้างอาคาร ไม่เกิน 2 ชั้น มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ         กำหนดการ   กำหนดการเนื้อหาการอบรมหมายเหตุ เวลา 8.30-8.50 น. ลงทะเบียน   เวลา 9:00-9:15 น. กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา     เวลา 9:15-9:30 น.     เวลา 9:30-9:50 น.    ...

Add Comment|Read more...

โครงการอบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานก่อสร้าง

โครงการอบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานก่อสร้าง

โครงการอบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานก่อสร้าง ...

Add Comment|Read more...

โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างแบบจำลองแผนที่จากงานสำรวจ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ map survey

โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างแบบจำลองแผนที่จากงานสำรวจ   ...

Add Comment|Read more...
Get Category Block PRO Version, take the link off.