Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 155

Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 157

Warning: Illegal string offset 'defer' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 159

Warning: Illegal string offset 'async' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 163
วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

หรือการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งระบบเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น งานทำรายการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว

ยิ่งเป็นงานชิ้นแรกด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นที่เกินจะบรรยาย

ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเนื้อหาในตอนเรียนมากนัก แต่ประเด็นหลักๆ ที่เคยได้ยินมาก็คือ “ปัญหาในการถ่ายแรงเข้าสู่ชิ้นส่วนขององค์อาคาร” นั่นเอง

ซึ่งในความเป็นจริงการถ่ายแรงเข้าสู่ชิ้นส่วนขององค์อาคารต่างๆนั้น มันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย แต่ที่ทำไม่ได้ก็เพราะ “ใช้จินตนาการในการถ่ายแรงไม่เป็น” ทั้งที่การถ่ายแรงนั้นก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ หากเราเข้าใจธรรมชาติของแรงแล้วไซ้ การถ่ายแรงเข้าสู่องค์อาคารก็ง่ายนิดเดียว

ในที่นี้ผมจะไม่กล่าวลงไปถึงรายละเอียดในส่วนของการคำนวณ แต่จะกล่าวเป็นตัวอย่างขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และการคำนวณในขั้นสูงต่อไป แนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จะเป็นบ้านหรืออาคารรูปแบบไหนไม่สำคัญครับ เริ่มต้นก็ให้คิดแรงก่อนดังขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้

1. หาพื้นที่หลังคาทั้งหมดว่าได้กี่ตารางเมตร (ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าหรือหลังคารูปแบบใด)
2. ดูความสูงของอาคารเพื่อหาแรงลมที่กระทำต่อหลังคา (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
3. ดูมาตรฐานน้ำหนักจรของหลังคา น้ำหนักวัสดุที่ใช้เป็นหลังคา (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
4. นำน้ำหนักทั้งหมดที่ได้มารวมกัน แล้วจึงทำการออกแบบโครงสร้างหลังคา
5. เมื่อคำนวณโครงสร้างหลังคาเสร็จแล้ว ก็ทำการถ่ายแรงปฎิกิริยาลงสู่จุดรองรับ (เสา หรือ คานหลังคา)
6. ทำการออกแบบเสาหรือคานรองรับหลังคา (กรณีที่ออกแบบคานหลังคา ให้ทำการออกแบบคานก่อนการออกแบบเสา)
7. ทำการออกแบบพื้นชั้นสอง โดยจะต้องคิดน้ำหนักบรรทุกจร และน้ำหนักของวัสดุตกแต่ง (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
8. ถ่ายแรงกระทำทั้งหมด (รวมน้ำหนักคงที่ของพื้น) มาสู่คานที่รองรับ เพื่อทำการออกแบบคาน
9. ทำการออกแบบคานโดยใช้แรงที่ได้จากพื้น และผนังมาทำการออกแบบ
10. ทำการออกแบบเสาชั้นหนึ่ง โดยคิดแรงกระทำทั้งหมดจากเสาชั้นสอง บวกกับแรงเฉือนสูงสุดที่ได้จากคานชั้นสอง
11. กลับไปทำขั้นตอนที่ 7. 8. และ 9. แต่เป็นของชั้นหนึ่ง
12. เมื่อทำขั้นตอน 11. เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการออกแบบตอม่อ
13. ให้นำแรงเฉือนสูงสุดที่ได้จากคานชั้นหนึ่ง รวมกับแรงกระทำทั้งหมดที่ได้จากเสาชั้นหนึ่งมาทำการออกแบบเสาตอม่อโดยคิด เป็นเสาสั้น
14. เมื่อทำการออกแบบตอม่อเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบฐานราก
15. ก็ให้นำแรงกระทำทั้งหมดที่ได้จากเสาตอม่อมาเป็นแรงกระทำในการออกฐานราก ตามรูปแบบและความเหมาะสมในการใช้งานก็เป็นอันจบสิ้นกระบวนความของวิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างง่าย

ที่มาจาก www.civilclub.net

http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=106

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน อ.ต้าร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

มุมนักเขียน

Prev Next

16-03-2558 Hits:1229 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557 (ใช้เดือนมิถุนายนและธันวาคม 2557) มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแ...

16-03-2558 Hits:1605 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ปัญหาเรื่องผนังแตกร้าวอาจส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาดังนี้ ความแข็ง...

10-03-2558 Hits:1218 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการค…

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )  รายการคำนวณโครงสร้างเตรียมโดยวิศวกรผู้ออกแ...

10-03-2558 Hits:889 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแ…

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว 1_พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดิน...

10-03-2558 Hits:1197 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

หากพื้นคอนกรีตของที่อยู่อาศัย โรงงาน อาคารพาณิชย์ สนามบิน คอสะพาน ลานอเนกประสงค์ ที่จอดรถ เครื่องจัก...

09-03-2558 Hits:687 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบบ้าน จากประสบการณ์จริง อ่านเพิ่มเติม การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( ข้อมูลที่...

08-03-2558 Hits:1127 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB เป็นระบบแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงเสริมด้วยลวดอัดแรงผลิตจ...

08-03-2558 Hits:991 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Contr…

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ก...

08-03-2558 Hits:1213 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพ…

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวิศวกรมือใหม่ที่...

08-03-2558 Hits:1536 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) โดยทั่วไปการดำเนินงานสำหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACI 3...

08-03-2558 Hits:1096 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป เน...

08-03-2558 Hits:3171 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริม…

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ลำพังคอนกรีตเองจึ...

08-03-2558 Hits:1357 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอ…

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (CONCRETE COVERING)

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering) ก็คือระยะของคอนกรีตที่ทำหน้าที่ป้อ...

08-03-2558 Hits:859 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้…

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ

“การวิบัติ” ในที่นี้หมายถึง การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานต...

08-03-2558 Hits:948 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตโดย...

08-03-2558 Hits:894 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Pr…

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในโครงสร้างพื้นไร้คา

โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บทความนี้ผมได้เคยเขีย...

08-03-2558 Hits:1239 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

การศึกษาวัสดุศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต (Concrete technology) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็...

08-03-2558 Hits:1127 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY…

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY PROCESS BORED PILE)

ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องการบริเว...

08-03-2558 Hits:1384 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

{jcomments on} 'วิศวกรรมศาสตร์' สาขาอาชีพยอดฮิต ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษ...

17-02-2558 Hits:740 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)…

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการ...