Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 155

Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 157

Warning: Illegal string offset 'defer' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 159

Warning: Illegal string offset 'async' in /home/lookding/domains/mahacivil.com/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 163
วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)

รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่น เขื่อน คลอง ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้างงานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้นทางด้านการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรโยธา หรือเรียกกันว่า นายช่าง

 ในการทำงานในประเทศไทย ผู้ที่ประกอบวิชาชีพจะขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรเพื่อรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) โดยมีการจัดสอบระบบใหม่เริ่มต้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2552 ด้วยระบบสุ่มข้อสอบทั้งหมดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะระดับ "ภาคีวิศวกร")

การศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธานั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนี่องจากการ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าสามารถเรียกได้ว่าเป็น การพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งมีผลโดยตรงกับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาเช่นกัน ดังนั้นสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันจึงได้มีการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนทาง ด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความทันสมัยเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือที่เรียกกันว่า “วิศวกรโยธา” ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุด โดยตอบสนองความต้องการของสังคม[1]

สาขาย่อย[แก้]

 
ตัวอย่างแผนที่ใช้ในการแบ่งโซนอาศัย สร้างโดยใช้ระบบ จีไอเอส (GIS) โดยโปรแกรม ชื่อ อาร์คจีไอเอส (ArcGIS)
วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) 
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ สิ่งก่อสร้าง การศึกษาในสาขานี้จะเน้นในทางด้านงานคำนวณวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง และแรงต้านทานของวัสดุ เพื่อหาวัสดุและขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ งานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การก่อสร้างอาคาร เขื่อนหรือสะพาน เป็นต้น
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเป็นหลัก โดยเน้นศึกษาทางด้านระบบการสร้างอาคาร การวางแผนงาน การประเมินราคาค่าก่อสร้าง นอกจากนี้ ในบางสถาบันจะมีการสอนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 
ศึกษาแยกเป็น 2 สาขาหลักคือระบบและวัสดุ โดยงานทางด้านระบบจะเน้นทางด้านการวางผัง การจราจร และการจัดการทางด้านงานจราจร โดยทำการศึกษาถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบถนน สำหรับงานทางด้านวัสดุจะเน้นในการศึกษาวัสดุในการทำถนน ได้แก่ คอนกรีตและยางมะตอยเป็นหลัก โดยศึกษาถึงกรรมวิธีในการสร้างถนนและปรับปรุงถนน
วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical engineering) 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมของดิน เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมธรณี (Geological engineering) 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมของหิน และธรณีวิทยาประยุกต์ เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาและเหมืองแร่
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในน้ำและในอากาศ การปรับปรุงคุณภาพของของเสีย
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resource engineering) 
ศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝน และระบบการระบายน้ำ รวมทั้งการก่อสร้างคู คลอง และแม่น้ำ
วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering) 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำรังวัดและงานทางด้านสำรวจ สำหรับใช้ในทางด้านแผนที่ รวมถึงการศึกษาทางด้าน จีพีเอส (GPS) และ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics หรือ Geographic information system;GIS)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน อ.ต้าร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

มุมนักเขียน

Prev Next

16-03-2558 Hits:1229 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2557 (ใช้เดือนมิถุนายนและธันวาคม 2557) มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแ...

16-03-2558 Hits:1604 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด ปัญหาเรื่องผนังแตกร้าวอาจส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาดังนี้ ความแข็ง...

10-03-2558 Hits:1218 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการค…

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )

การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( รายการคำนวณโครงสร้าง )  รายการคำนวณโครงสร้างเตรียมโดยวิศวกรผู้ออกแ...

10-03-2558 Hits:889 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแ…

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว 1_พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดิน...

10-03-2558 Hits:1197 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

URETEK เทคโนโลยีการซ่อมแซมพื้นทรุด

หากพื้นคอนกรีตของที่อยู่อาศัย โรงงาน อาคารพาณิชย์ สนามบิน คอสะพาน ลานอเนกประสงค์ ที่จอดรถ เครื่องจัก...

09-03-2558 Hits:687 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

แนวคิด กระบวนการในการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบบ้าน จากประสบการณ์จริง อ่านเพิ่มเติม การออกแบบและเตรียมแบบโครงสร้าง ( ข้อมูลที่...

08-03-2558 Hits:1126 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB เป็นระบบแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงเสริมด้วยลวดอัดแรงผลิตจ...

08-03-2558 Hits:991 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Contr…

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete)

การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต (Quality Control of Concrete) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ก...

08-03-2558 Hits:1212 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพ…

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวิศวกรมือใหม่ที่...

08-03-2558 Hits:1536 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) โดยทั่วไปการดำเนินงานสำหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACI 3...

08-03-2558 Hits:1096 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีต (CONCRETE CURING)

การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป เน...

08-03-2558 Hits:3171 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริม…

เหล็กเสริมคอนกรีต และการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

เนื่องจากความต้านทานของคอนกรีตต่อแรงดึงมีเพียง 10% ของความต้านทานต่อแรงอัดเท่านั้น ลำพังคอนกรีตเองจึ...

08-03-2558 Hits:1357 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอ…

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (CONCRETE COVERING)

ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering) ก็คือระยะของคอนกรีตที่ทำหน้าที่ป้อ...

08-03-2558 Hits:859 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้…

ปัญหาในการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ

“การวิบัติ” ในที่นี้หมายถึง การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานต...

08-03-2558 Hits:948 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตโดย...

08-03-2558 Hits:894 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Pr…

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในโครงสร้างพื้นไร้คา

โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บทความนี้ผมได้เคยเขีย...

08-03-2558 Hits:1239 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

วัสดุปอซโซลานสำหรับงานคอนกรีต (POZZOLAN)

การศึกษาวัสดุศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต (Concrete technology) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็...

08-03-2558 Hits:1126 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY…

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา (DRY PROCESS BORED PILE)

ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องการบริเว...

08-03-2558 Hits:1384 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

10 อันดับ สาขา-วิศวฯ รายได้ดีที่สุด 2014

{jcomments on} 'วิศวกรรมศาสตร์' สาขาอาชีพยอดฮิต ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษ...

17-02-2558 Hits:740 สาระน่ารู้-งานวิศวกรรมโยธา S.WONGSA-NGA - avatar S.WONGSA-NGA

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)…

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering)

วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการ...