ที่ดินที่เข้ากับบ้าน

การเลือกที่ดิน เพื่อเสริมโชคลาภ


ที่ดิน หรือลักษณะที่ดินสำหรับใช้ในการปลูกสร้างบ้านมักจะมีส่วนสำคัญเสมอกับผู้อยู่อาศัย หากเราได้ที่ดินที่มีลักษณะตรงกับฮวงจุ้ยที่ดีก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัย เจริญรุ่งเรื่องอยู่ไปก็มีแต่โชคลาถเสริมทั้งบุญและบารมี 

สำหรับลักษณะที่ดินนั่นก็มีหลายรูปแบบ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

  1. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

คือมีด้านทุุกด้านเท่ากัน มีมุมทุกมุมเท่ากับ ระบบความเป็นเป็นมงคล ระดับ 5   ดีมากๆ