แหล่งน้ำกับทิศทางนำโชค

แหล่งน้ำกับทิศทางนำโชค

น้ำสำหรับทางอวงจุ้ยนั้นเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังหากทิศทางหรือแหล่งน้านั้นตั้งอยู่บริเวณที่เหมาะสม ซึ่งเราเชื่อว่าน้ำจะคอยช่วยหมุนเวียนพลังงานที่ดี ส่งเสริมให้เกิดโชคลาภวาสนา และเงินทองไหลมาเทมา

ทิศกับตัวบ้านเป็นสิ่งสำคัญเราลองมาดูรายละเอียด และความเป็นมงคลของแหล่งน้ำของแต่ละทิศกันเถอะ

  • แหล่งน้ำที่อยุ่ทางทิศเหนือ 


หมายถึงแหล่งน้ำที่อยู่ทิศเหนือของหน้าบ้านเรา  ความเป็นมงคลจัดอยู่ในระดับ 2.5 เต็ม 5 ซึ่งแหล่งน้ำทางทิศเหนือนี้จะมีพลังงานที่ดีระดับปานกลาง ไม่ถึงกลับให้โชค และมีหลักอีกอยู่ว่าถ้าแห่งน้ำในทิศเหนือนี้ใหญ่กว่าตัวบ้านจะทำให้คนที่อาศัยอยู่ได้รับความเจ็บป่วยได้ง่าย 

  • แหล่งน้ำอยู่ทางทิศใต้