การทำรายการตัดเหล็ก (Bar Cut List)

การทำรายการตัดเหล็ก
Bat Cut List

Bar Cut List.

Bar cut list หรือ Bar cut คือ รายการตัดเหล็ก  ในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้วัสดุในการก่อสร้าง  ซึ่งการทำรายการตัดเหล็กก็มีส่วนหนึ่งของการทำงาน  โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ชนิด ขนาด จำนวน และตำแหน่งของชิ้นส่วนเหล็กที่ถูกตัดตามรายการที่จะนำไปใช้ที่ตำแหน่งใด 

ประโยชน์ของการทำ Bar cut list

  • ลดระยะเวลาในการทำงานเหล็ก และค่าแรงในการทำงาน
  • เศษที่เหลือจากการตัดวัสดุสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดต้นทุน
  • ลดข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง และตำแหน่งการเสริมเหล็ก
  • คาดการณ์เศษเหลือของวัสดุได้ หรือวัสดุใช้คุ้มค่าไม่เหลือเศษ

วีดีโอสอนการทำ
Bar cut list.

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *