การวางแผนงานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง
Plan of Construction

การทำแผนงานโครงการก่อสร้าง

 • ศึกษาแบบรูปและรายการ
 • แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย
 •  จัดลำดับของงานย่อย พิจารณาว่า มีงานใดทำก่อน งานใดทำทีหลัง และงานใดทำพร้อมกัน
 • ประมาณเวลาการทำงาน การประมาณเวลาทำงานได้ใกล้เคียงความเป็นจริง

การวางแผนงานแบบโครงข่าย

 • วิธีหาเส้นทางวิกฤติ ( critical path method ; CPM )
 • วิธีประเมินผลงานและปรับปรุงแก้ไข  PERT
 • วิธีวงจรกำหนดก่อน ( precedence network )
 •  วิธีการจัดการแบบสมดุลย์ ( line of balance )

ความสำคัญของการวางแผนงานก่อสร้าง

 • ช่วยให้การดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างมีระเบียบ ช่วยให้การจัดทรัพยากร ( คน เงิน วัสดุ เครื่องจักร และ อื่น ๆ ) มีประสิทธิภาพ 
 •  จัดเตรียมแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า จัดลำดับการทำงานอย่างรัดกุม ใช้คน เครื่องมือ
 • ติดตามและควบคุมงานแต่ละหน่วยงาน ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและตรงตามแผนงาน และอุปกรณ์ ให้ตรงกับงาน
 • ก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกโครงการ เรามีการ วางแผนโครงการก่อสร้าง และ กำหนดเป้าหมาย ว่าจะต้องสร้างเสร็จภายใน ระยะเวลา เท่าไหร่ และใช้ งบประมาณ เท่าใด 
 • พื่อให้การควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการวางกรอบงบประมาณควบคุม แบ่งเป็นหมวดย่อยๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต้นทุนจริงเทียบกับงบประมาณควบคุมที่วางไว้

แจกฟรี แบบฟอร์มวางแผนงานเอสเคิร์ฟ (S-Curve)

        ใช้สำหรับวางแผนการทำงาน แบบฟอร์มนี้สร้างจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์พื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ติดตั้งไว้ในเครื่องอยู่แล้ว จึงสะดวกในการใช้งาน และเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจค (Microsoft Project) และโปรแกรมอื่นๆ ทางการวางแผนงาน แล้วยังสามารถนำแบบฟอร์มนี้ไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะกับลักษณะงานที่ท่านกำลังจะวางแผนได้อีกครับ เชิญดาวน์โหลดกันได้เลยครับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอสเคิร์ฟ (S-Curve Form)
ดาวน์โหลดตัวอย่างเอสเคิร์ฟ (S-Curve Example)

ที่มา : http://givefilefree.blogspot.com/2016/06/give-out-free.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *