คำนวณค่าคุณสมบัติวัสดุ

ความสัมพันธ์ของกำลังอัดของคอนกรีตก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกและรูปทรงลูกบาศก์

(ค่ากําลังอัดรูปทรงกระบอก = 0.833 X ค่ากําลังอัดรูปทรงลูกบาศก์) 

ลักษณะของตัวอย่างคอนกรีต

ลักษณะตัวอย่างคอนกรีตที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบมี 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก และทรงลูกบาศก์ 

1. ขนาดทรงกระบอก  15cm x 30 cm

2. ขนาดลูกบาสก์ 15cmx15cmx15cm

มาตรฐานที่ใช้ทดสอบ

ในประเทศไทยมักนิยมใช้มาตรฐานการทดสอบอยู่ 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานอังกฤษ และอเมริกา
คือ อเมริกา (Cylinder : ทรงกระบอก) และ อังกฤษ (Cube : ลูกบาศก์)

Restaurant design

Cinterdum Cras mattis, augue id vestibulum mollis, eros arcu erat, sit amet varius erat metus vitae nisl.

Indoor & outdoor

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue id ves tibulum mollis, eros arcu cequat erat.

Corporate locations

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue isarcu erat, sit amet varius erat metus nisl.

Rebound Hammer

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test) เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินค่ากำลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างแบบไม่ทำลาย (NON-DESTRUCTIVE TEST) ตามมาตรฐาน ASTM C805 โดยประเมินค่ากำลังอัดประลัย หรือค่า Fc' ของคอนกรีต โดยอาศัยหลักการวัดค่าดัชนีสะท้อนกลับ (Rebound Number) ที่เกิดจากการกดแกนทดสอบ (Plunger) และกระบอกทดสอบ(Housing) ให้ตั้งฉากกับผิวคอนกรีต แรงกระแทกจากสปริงภายในจะทำให้แกนทดสอบเกิดการสะท้อนกลับมีค่า ดัชนีตั้งแต่ 10ถึง 100 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับพลังงานของผิวคอนกรีต 

ขั้นตอนก่อนเริ่มทดสอบ

1.ตรวจสอบสภาพผิวตัวอย่างทดสอบ ขัดผิวที่ต้องการทดสอบให้เรียบ ถ้าผิวโค้งนูน หริอ ผิวเว้าจะมีผลต่อการRebound ของ Rebound Hammerเนื่องจากผิวที่โค้งนูนจะทำให้ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่าค่าความเป็นจริง ส่วนผิวที่เว้าจะทำให้ค่าที่อ่านได้สูงกว่าค่าความเป็นจริง 

2.จัดแบ่งพื้นที่ตัวอย่างทดสอบให้มีตำแหน่งการทดสอบ 10 ตำแหน่ง และแต่ละตำแหน่งห่างกันอย่างน้อย 2.5 cm

ขั้นตอนการทดสอบ

3.ทำการกด Rebound Hammer ในทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวตัวอย่าง พร้อมบันทึกค่า Rebound Number และทิศทางการกด ซึ่งมีด้วยกัน 3ทิศทาง ได้แก่ กดในแนวนอนแนวตั้งแบบยิงขึ้น หรือแนวตั้งแบบยิงลง เนื่องจากแต่ละทิศทางจะใช้กราฟในการปรับค่า Rebound Number เป็นค่า Strength of Concrete ที่แตกต่างกัน
4.นำค่า Rebound Number ทั้งหมด มาหาค่าเฉลี่ย แล้วดูว่าค่าRebound Number ที่ตำแหน่งใดมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 6 หน่วย ให้ทำการทดสอบตำแหน่งนั้นใหม่ ถ้าทดสอบแล้วยังไม่ได้ ให้ตัดค่าที่ตำแหน่งนั้นทิ้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยใหม่ นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาหาค่า Strength of Concrete จากกราฟที่ใช้ในการปรับค่า

ที่มา : https://www.aes-service.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *